Operacije baze podatkov CRUD v Golangu

Blog

Ta primer ločuje operacije CRUD v dva odseka, ki sta 'write' in 'read'. Oddelek 'pisanje' zajema | _+_ |, | _+_ | in | _+_ | poizvedbe. Oddelek »preberi« zajema | _+_ | poizvedbe. Uporabljamo tudi | _+_ | za prekinitev dolgotrajnih poizvedb. Bodite pozorni na | _+_ | poizvedbe, ker so odvisne od nečesa, kar se imenuje | _+_ |.kako kupiti bytecoin

VSTAVI/UPDATE/DELETE

Pripravljeno (varna možnost)

Če imate raje to niso 100% prepričan, da argumenti poizvedbe ne vključujejo SQL Injection.

To je počasno delovanje, saj potroji število povratnih povezav omrežja (| _+_ |, | _+_ | in | _+_ |). Poizvedba uporablja | _+_ | nadomestki argumentov.Oba spodnja primera bosta delovala popolnoma enako, zato predlagam uporabo drugega, saj je čistejši. Ne glede na to, ali so argumenti poizvedbe dinamični ali statični, še vedno potroji število povratnih poti v omrežje.

INSERT

#go #mysql #golangwww.inanzzz.com

Operacije baze podatkov CRUD v Golangu

V tem primeru bomo videli operacije baze podatkov CRUD v Golangu. CRUD operacije v dva odseka, ki sta 'write' in 'read'. Oddelek 'write' zajema poizvedbe INSERT, UPDATE in DELETE. Razdelek 'branje' zajema poizvedbe SELECT.

generator-reagent-native-form-generator