Razlika med Object.assign () in Object.create () v JavaScript

Blog

Razlika med Object.assign () in Object.create () v JavaScript

Razlika med Objektom. create () in Object. assign () je eno najpogostejših vprašanj v intervjujih za JavaScript. Zato je treba poznati razlike med obema metodama in poznati tudi neprijetnost njihovih izvedb.V tem članku bomo obravnavali razlike med Objektom. assign () in Object. create () podrobno. Zato se držite in začnimo.

#javascriptjavascript.plainenglish.io

Razlika med Object.assign () in Object.create () v JavaScript

Razlika med Objektom. create () in Object. assign () je eno najpogostejših vprašanj v intervjujih za JavaScript. V tem članku bomo obravnavali razlike med Objektom. assign () in Object. create () podrobno.