Python issubclass: Kako uporabljati funkcijo issubclass ()

Blog

Python issubclass: Kako uporabljati funkcijo issubclass ()

Python issubclass () je vgrajena metoda, ki se uporablja za preverjanje, ali je razred podrazred drugega razreda ali ne. Pri tej metodi se prvi argument preveri z drugim argumentom, da če je prvi podrazred drugega ali ne.Python je podrazred

Python issubclass () funkcija preveri, če je argument predmeta (prvi argument) podrazred razredainfoinfo (drugi argument).

Funkcija issubclass () vrne logično vrednost Prav če je navedeno predmet je podrazred navedenega objekta, sicer False.#python #python je podrazred

appdividend.com

Python issubclass: Kako uporabljati funkcijo issubclass ()

Metoda izpodrazreda Python se uporablja za preverjanje, ali je razred podrazred drugega razreda ali ne. Metoda issubclass () ima dva argumenta.