Singleton vzorec v Swiftu

Blog

Singleton vzorec v Swiftu

Singleton je vzorec kreativnega oblikovanja. To je pogosto uporabljen vzorec oblikovanja in ga je zelo enostavno implementirati v projekt. Z enostavnimi besedami lahko opredelimo singleton kot - Vzorec singleton omogoča razredu samo en primerek, vsaka referenca tega razreda bo kazala na isti primerek.Izvajanje

import UIKit class SingletonClass { // 1 static let shared = SingletonClass() // 2 private init() { } // 3 func someMethod() { // some task to execute print('This is singleton class') } } // 4 let singleton = SingletonClass.shared // 5 singleton.someMethod()

Izvajanje singleton razreda

kje kupiti cnd kripto
  1. | _+_ | - Tukaj ustvarjate statično lastnost let, ki bo odgovorna za primerek singleton.
  2. | _+_ | - Tukaj določite raven dostopa do inicializatorja, kar bo preprečilo ustvarjanje drugih primerkov.
  3. | _+_ | - Ustvarjate metodo za opravljanje neke naloge.
  4. | _+_ | - Dobili boste singleton primerek razreda.
  5. | _+_ | - Poklicali boste metodo razreda singleton.

#oblikovalski vzorci #singleton #swiftlevelup.gitconnected.com

Singleton vzorec v Swiftu

Singleton je vzorec kreativnega oblikovanja. To je pogosto uporabljen vzorec oblikovanja in ga je zelo enostavno implementirati v naš projekt. Z enostavnimi besedami. Singleton je oblikovalski vzorec, ki je zelo priljubljen pri razvoju. Večina razvijalcev uporablja ta vzorec oblikovanja.

myprepaidcenter com za aktiviranje